...KONKURS ZA IZBOR STRUČNOG SARADNIKA - PSIHOLOGA ŠKOLE Pored opštih uslova za zasnivanje...  ...139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2...  ...Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine) Obrazovanje: Psihologija Rad na računaru: Jezik... 

Srednja poslovno menaDžerska škola Novi Sad

Novi Sad
pre 15 dana
 ...ZA BOLESTI ZAVISNOSTI 11040 Beograd, Teodora Drajzera 44 1. Psiholog u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje...  ...stepena ( master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005.godine ili na osnovnim studijama u... 

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

Beograd
pre 2 meseci
Lični pratilac deteta (psiholog, pedagog, defektolog) Opis posla: Devojčica sa usporenim kognitivnim razvojem u privatnoj školi traži ličnog pratioca. Uslovi: Radno vreme: radnim danima od 09:00-14:00 Plata: 70.000 RSD Prijava Isključivo na duži period Za... 

HR LIDER 2022

Beograd
pre 8 dana
 ...vreme, na zameni privremeno odsutnog zaposlenog USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) po...  ...nog zdravstvenog organa; probni rad u trajanju od 6 meseci. Psiholog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku... 

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE

Beograd
pre 2 meseci
 ...Stručni saradnik - psiholog/pedagog Rad na unapređenju vaspitno - obrazovnog rada; Pružanje stručne...  ...Radno iskustvo: Više od 1 godine Stepen obrazovanja: Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine) Obrazovanje: Psihologija Rad na računaru: Jezik:... 

PREDSKOLSKA USTANOVA PCELICA PAMETNICA BOGATIC

Bogatić
pre 3 dana
 ...socijalni radnik, Diplomirani pedagog, Diplomirani psiholog, Diplomirani andragog, Diplomirani specijalni...  ...Vršac; Radno iskustvo: Nije bitno Stepen obrazovanja: Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine) Obrazovanje: Socijalni rad i staranje Rad na računaru:... 

Centar za socijalni rad

Vršac
pre 21 dan
 ...slučaja može biti primljen državljanin RS koji je stekao visoko obrazovanje na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu...  ...- diplomirani socijalni radnik, socijalni radnik, diplomirani psiholog, diplomirani pedagog, diplomirani specijalni pedagog, diplomirani... 

Centar za socijalni rad Opštine Ada

Ada
pre 25 dana
 ...stepen stručne spreme: profesor psihologije, diplomirani školski psiholog-pedagog, diplomirani psiholog, master psiholog. Nastavnik...  ...četiri kvalifikacije moraju imati i prethodno stečeno obrazovanje u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita, i to za obrazovne... 

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA

Beograd
pre 2 meseci
 ...Agenciji za ostalo obrazovanje Edukativni centar Male kefalice iz Leskovca, potreban:  1 (jedan) izvršilac za stimulaciju psihomotornog...  ...dece. Nivo kvalifikacije: VII nivo kvalifikacija; diplomirani psiholog.  Radni odnos je na određeno vreme, puno radno vreme. Mesto rada... 

Agencija za ostalo obrazovanje Edukativni centar Male kefali...

Leskovac
pre 18 dana
 ...predviđene zakonom i drugim propisima. Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama...  ...posvećenost i integritet, i njihovu proveru vršiće diplomirani psiholog na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama i upitnika 4.... 
Beograd
pre 2 meseci
 ...posvećenost i integritet, i njihovu proveru vršiće diplomirani psiholog ili obučeni procenjivač na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama...  ...čne podatke - adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za... 

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U PARAĆINU

Paraćin
pre 2 meseci
 ...poslove po nalogu predsednika Suda. Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama...  ...enost i integritet. Ponašajne kompetencije proverava diplomirani psiholog putem intervjua baziranom na kompetencijama i upitnika.... 

PREKRŠAJNI SUD U OBRENOVCU

Obrenovac
pre 2 meseci
 ...za zdravstvenu zaštitu 1 izvršilac Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Medicinske nauke na akademskim integrisanim studijama...  ...: Beograd. III U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU U BEOGRADU 2. Psiholog, u zvanju savetnik u Službi za tretman 1 izvršilac... 

MINISTARSTVO PRAVDE

Beograd
pre 2 meseci
 ...predviđene zakonom i drugim propisima. Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama...  ..., posvećenost i integritet. njihovu proveru vršiće diplomirani psiholog na osnovu intervjua, baziranog na kompetencijama, i upitnika.... 

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO

Vranje
pre 2 meseci
 ...Posebni uslovi: završen pravni fakultet odnosno stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama...  ...zaključka. Proveru ponašajnih kompetencija vrši diplomirani psiholog, putem intervjua i upitnika. Rok u kome se podnose prijave:... 
Pančevo
pre 2 meseci
create_cv_img

Napravite profesionalnu radnu biografiju besplatno za 5 minuta

 ...i integritet. Proveru ponašajnih kompetencija vrši diplomirani psiholog na osnovu upitnika i intervjua baziranog na kompetencijama. 4...  ...lične podatke; adresu stanovanja; telefon, elektronsku adresu; obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje... 
Prokuplje
pre 2 meseci
 ...poslove po nalogu predsednika Suda. Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama...  ...integritet. Proveru ponašajnih kompentencija obaviće diplomirani psiholog. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Nakon... 
Kraljevo
pre 2 meseci
 ...i upitnika. Intervju baziran na kompetencijama vršiće se prikupljanjem informacija o ponašajnim kompetencijama u kome će diplomirani psiholog kandidatima postavljati usmeno pitanja koja se odnose na njihovo ponašanje u određenim okolnostima, dok će se pisanim putem - upitnikom... 

OSNOVNI SUD SURDULICA

Surdulica
pre 2 meseci
 ...INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU Beograd, kralja Milutina 50 Psiholog na neodređeno vreme USLOVI: Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavju... 

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

Beograd
pre 2 meseci

100.000 - 200.000 din

 ...kandidata iz unutrašnjosti Dužnosti: ~Prednost imaju kandidati koji imaju stečeno srednje stručno ili visokostrušno školsko obrazovanje i radnog angažovanja u ovoj oblasti minimum 2 godine ~Dobro poznavanje sklopova putničkog i teretnog programa ~Kandidati koji su... 

MATIĆ AUTO CENTAR DOO UGRINOVCI

Ugrinovci
pre 3 dana
 ...praksa i osposobljavanje USLOVI ZA KANDIDATE: Osnovne studije ili master iz oblasti društvenih nauka: socijalni radnik, sociolog, psiholog, pedagog, andragog, menadžer bezbednosti, diplomirani menadžer, ekonomista, defektolog, etnolog, istoričar umetnosti, arheolog,... 

MOND CLUB PLUS

Beograd
pre mesec dana

100.000 - 200.000 din

 ...kandidata iz unutrašnjosti Dužnosti: ~Prednost imaju kandidati koji imaju stečeno srednje stručno ili visokostrušno školsko obrazovanje i radnog angažovanja u ovoj oblasti minimum 2 godine ~Dobro poznavanje sklopova putničkog i teretnog programa ~Kandidati koji su... 

MATIĆ AUTO CENTAR DOO UGRINOVCI

Ugrinovci
pre 3 dana
Budite jedan od prvih koji su se odazvali
 ...vizuelna kontrola kvaliteta i fukncionalnosti proizvoda - Obezbeđen topli obrok i plaćeni putni troškovi Zahtevi: -osnovno obrazovanje -iskustvo u radu u proizvodnji na mašinama Uslovi: -obezbeđen topli obrok u kompanijskom restoranu -plaćeni putni troškovi... 

Unipromet doo Čačak

Čačak
pre 2 dana
 ...žerima ~Praćenje trendova vezanih za ljudske resurse u restoranskom poslovanju Kvalifikacije i radno iskustvo: ~Fakultetsko obrazovanje poželjno iz oblasti psihologije ~Odlično poznavanje i korišćenje Microsoft Office alata ~Engleski jezik ~Radno iskustvo na istim... 

HR Professional Solution

Beograd
pre 8 dana
 ...poslove po nalogu predsednika suda. Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu...  ...putem upitnika a ispitivanje putem upitnika obaviće diplomirani psiholog. Za radno mesto zapisničar: Proveravaće se tri posebne... 

PREKRŠAJNI SUD U PRIJEPOLjU

Prijepolje
pre 2 meseci
 ...neodređeno vreme  sa punim radnim vremenom. USLOVI: Visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko...  ...rešenje o upisu u lekarsku komoru, potvrda o radnom iskustvu Psiholog u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su... 

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

Beograd
pre 2 meseci
 ...posvećenost i integritet; upravljanje ljudskim resursima; strateško upravljanje. Proveru ponašajnih kompentencija obaviće diplomirani psiholog, intervjuem baziran na kompentencijama i persolnanim upitnikom kao instrument za proveru stavova, vrednosti, interesovanja i osobina... 
Kraljevo
pre 2 meseci
 ...USTANOVA ZA SMAŠTAJ I NEGU STARIH LICA „NACIONALNI DOM” 26315 Vladimirovac Diplomirani psiholog Diplomirani socijalni radnik Diplomirani andragog USLOVI: sva radna mesta su na neodređeno vreme. Poželjna empatija prema starim licima. Radi se svaki 2.dan, a obezbe... 

USTANOVA ZA SMAŠTAJ I NEGU STARIH LICA „NACIONALNI DOM”

Vladimirovac
pre 2 meseci
 ...Neodređeno Broj radnika: 2 Mesto rada: Niš; Radno iskustvo: Više od 1 godine Stepen obrazovanja: Srednja škola - III stepen (3 godina) Obrazovanje: Mašinstvo Rad na računaru: Jezik: Stepen obrazovanja: Srednja škola - III stepen (3 godina... 

Pro max Niš

Niš
pre 3 dana
 ...rada: Beograd-Vračar; Beograd-Novi Beograd; Beograd-Palilula; Beograd-Savski Venac; Radno iskustvo: Nije bitno Stepen obrazovanja: Osnovna škola Obrazovanje: Trgovina Rad na računaru: Jezik: Stepen obrazovanja: Osnovna škola Napomena:... 

HLEB I KIFLE DOO BEOGRAD

Savski Venac
pre 8 dana